• نشانی: تهران - خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

  • تلفن: 02122604079

  • ایمیل:nahad.atp@gmail.com
  • اینستاگرام: https://www.instagram.com/nahad.iautmu