جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
آخرین اخبار
 


  چاپ        ارسال به دوست

يازدهمين دوره انتخابات شوراي مركزي كانون مهدويت سنا

يازدهمين دوره انتخابات شوراي مركزي كانون مهدويت سناشرايط عضويت در شوراي مرکزي :

1. دانشجوي همين واحد بودن.

2. اعتقاد بر مذهب تشيع (اثني عشري)

3. اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه.

4. عدم ارتباط با گروه ها معاند با نظام جمهوري اسلامي و آسيب زاي دين

5. حسن خلق و عمل در عين آگاهي عقيدتي.

6. توان مديريت و تصميم گيري

7. نظم کافي در امور

8. پذيرش کامل اساسنامه و تعهد و تلاش در اجراي اصول آن

شوراي مركزي از 12 نفر تشکيل شده که در دور ه اول به راي شوراي صیانت از اهداف سنا و در دوره هاي بعد با برگزاری انتخابات و تایید شورای صیانت از اهداف سنا به مدت يك سال تشکیل می شود در شورا 11 نفر شخصيت حقوقي اند که عبارتند از:

1 نفر دبير ، 1 نفر معاون دبيرو برنامه ريز ، 3 نفر مسئول کارگروه فرهنگي، 2 نفر مسئول و معاون کارگروه پژوهشي ، 2 نفر مسئول و معاون کارگروه تبليغات، 2 نفر مسئول و معاون کارگروه اجرايي . در جلسات شورا يک کرسي به شخصيت حقيقي اختصاص مي يابد.

وظايف و اختيارات شوراي مرکزي :

1.بررسي کليه طرح هاي پيشنهادي و تطبيق آن با چشم انداز تعيين شده توسط شوراي صیانت از اهداف سنا

2.نظارت براجراي موارد مصوب شده در شوراي مركزي توسط کارگروه ها

3.دعوت از اعضا و اداره مجامع عمومي

4.اطلاع اصلاحات اساس نامه به مجمع عمومي

5.تهيه گزارش سالانه از فعاليت هاي كانون و ارايه به مجمع عمومي و ناظرين بر كانون

6.عزل و نصب دبير شورا البته با تائيد شوراي صيانت از اهداف سنا

7.تهيه برنامه سالانه جهت ارائه به نهادهاي نظارتي

8.اجرايي کردن برنامه هاي عمومي(همچون جشن آغاز امامت ، نيمه شعبان و همانند آن) مصوب در جلسات شوراي مركزي

9. شرکت منظم در جلسات و اطلاع کامل از وظايف محوله در هر جلسه .

10.تعامل و تعاون و همدلي با همه اعضاي شورا

11. احساس دغدغه و مسئوليت در قبال پيگيري طرح هاي قبلي و ارائه پيشنهادات جديد و مفيد

12.آمادگي براي ارائه گزارش کتبي يا شفاهي به شوراي صيانت از اهداف سنا

وظايف و اختيارات  اعضاي شوراي مرکزي :

وظايف دبير :

الف- ارائه دستور نهايي و وظايف به همه اعضا و کار گروه ها

ب- مسئول اصلي  کليه فعاليت هاي کانون

ج- رسيدگي به امور مالي (تامين  بودجه و مصرف آن)

د- دارنده مهر کانون 

 ه- ارايه گزارش ماهانه به شوراي صيانت از اهداف سنا

و- برگزاري جلسات شوراي مرکزي

ز- نماينده قانوني كانون

ح- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت كانون مهدويت

ط- پاسخ گويي نهايي در صورت بروز کوتاهي و هرگونه مشکل در هر جاي کانون به نهاد هاي ناظر و شوراي صیانت از اهداف سنا

ي- ارايه زمان جلسات شورا مرکزي (با مشورت اعضا) و تحويل آن جهت اطلاع رساني به مسئول روابط عمومي

ک- ايجاد و حفظ وفاق و تفاهم در بين اعضا

وظايف معاون دبير :

الف- ارايه مشاوره و پيشنهاد به دبير 

ب- برنامه ريزي جهت اداره امور کانون

ج- برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت براي فعاليت هاي کارگروه ها و ارايه آن به دبير

د – در جريان قرار گرفتن تمام امور کانون با صلاح ديد دبير

ه- در خواست توضيح از دبير در صورت کاستي  توسط ارايه پيشنهاد از سوي اعضاي شوراي مرکزي به شوراي صیانت از اهداف سنا

وظايف و رويه عملكرد کارگروه ها به شرح زير مي باشد :

1-      کارگروه فرهنگی:

با توجه به اهمیت و حجم زیاد فعالیت های این کارگروه ، وظایف آن در3 زیر مجموعه (بخش) دسته بندی و برای هر زیر مجموعه، یک مسئول درنظر گرفته شده است که هریک از مسئولین موظف است در عین انجام وظایف مربوطه، در هماهنگی کامل با دو نفر مسئول دیگر بوده وبه اصل وحدت رویه در کارگروه پایبند باشد.

بدین ترتیب کارگروه فرهنگی شامل زیر مجموعه های مجازی، مکتوب و حضوری می باشد که وظایف هریک به شرح زیر است:

الف- مجازی

1-      مدیریت فضای مجازی ( وب سایت و وبلاگ) کانون و مسئولیت پاسخگویی به  نظرات وب سایت و وبلاگ درصورت نیاز

2-      مسئولیت اصلی تامین مطالب فرهنگی وب سایت و وبلاگ کانون

3-      اطلاع رساني تاريخ و ساعت مراسم  در وبلاگ و وب سایت کانون

4-      اطلاع رساني تاريخ و ساعت مراسم  از طريق پيامک و...

5-      ارتباط با محيط خارج دانشگاه (ساير کانون هاي مهدويت و بنياد مهدويت و ...)

6-      ارتباط با دانشجويان و جذب آن ها و به کار گيري آن ها در کار گروه هاي مورد علاقه

7-      حفظ و حراست از پرونده اعضا

 ب- مکتوب

1- تهیه کلیه آثار مکتوب فرهنگی کانون در قالب های نشریه، مقاله، بروشور، مطالب برد ، بنرها و...

2- تدوين سير مطالعاتي بلند مدت و کوتاه مدت  جهت ارائه به اعضاي شوراي مرکزي يا مجمع عمومي با تعامل با کار گروه پژوهشي

3- تهيه خلاصه جلسات درس و همايش ها و ارائه آن در آغاز جلسه بعد

  ج- حضوری

1- مسئولیت برگزاری جلسات هفتگی اتاق فکر کانون

2- ايجاد دغدغه و تربيت منتظراني دانا و با عقيده به خصوص در مورد اعضاي شوراي مرکزي

3- پيشنهاد و پيگيري و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ، حلقه هاي معرفت ، سخنراني ها ، همايش ها و تشکيل کلاس ها ي آموزشي جهت ارتقاي سطح شعور مذهبي و مهدوي

4- شناسايي و دعوت از استادان مناسب براي برگزاري جلسات و همايش ها و ...

5-بررسي نياز دانشجويان و خلاء هاي فکري آنان

6-تدوين برنامه اي کاربردي با توجه به خلاء ها و نياز هاي  دانشجويان

2-  کارگروه  پژوهشی :

الف- کار گروه پژوهشی مسئوليت انجام امور تحقيقاتي و مطالعاتي كانون را بر عهده دارد و موظف به تشكيل كارگروههاي تخصصي در زمينه هاي مختف مباحث علمی و مهدوي (همچون امام شناسي ، وظايف منتظران، آسيب شناسي ، دشمن شناسي، حكومت مهدوي ، شرايط و علائم ظهور و ...) و ساماندهي ايشان  ( اولويت بندي و زمان بندي فعاليتهاي كارگروه، تعيين مسئول كارگروه به صورت انتخابي يا انتصابي و ...)مي باشد.

ب- تلاش در جهت تشکيل هسته هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مرکب از کارشناسان ، صاحب نظران ، استادان و دانشجويان

ج- همکاري با کار گروه فرهنگي براي ترغيب دانشجويان به انجام فعاليت هاي تحقيقاتي

د-  تدوين سير مطالعاتي بلند مدت و کوتاه مدت جهت ارائه به اعضاي شوراي مرکزي يا مجمع عمومي  با تعامل با کار گروه فرهنگی

3- تبليغات :

الف- ارتباط مناسب با دانشجويان جهت جريان سازي فکري مهدوي ميان آن ها

ب- استفاده از بهترين ابزار جهت دعوت عموم دانشجويان به کلاس ها و همايش ها و شر کت در حلقه هاي مطالعاتي و معرفتي

ج-  استفاده از هنر خوشنويسي و طراحي گرافيکي براي  تبليغات کانون در قالب پوستر، بنر ، فلکسي و پلا کارد و ...

د- تهيه عکس و فيلم از مراسم و اردوها و ضبط صداي استادان

ه- پيگيري چاپ و نشر نشريات تدوين شده توسط کار گروه فرهنگي و پژوهشي

ز- طراحي و تزيين کلاس ها و سالن همايش ها

ح- تهيه يادبود و هدايا براي مراسم و اردو ها

ط- حفظ و آرشيو کليه اموال کانون غير از پرونده اعضا

4- اجرايي:

الف – باني اصلي برگزاري همايش ها ، اردو ها و کلاس ها و ناظر و هماهنگ کننده ساير کار گروه ها  براي انجام وظايف  محوله در امر اجرايي مانند تزيين محيط مراسم توسط کار گروه تبليغات و ...

ب- تهيه و هماهنگي مکان کلاس ها ، همايش ها ، حلقه هاي تحقيق و معرفت و اردوها

ج- برگزاري مراسم عبادي مانند دعاي عهد و ...

 

جهت اطلاع از نحوۀ شرکت در انتخابات،فایل ضمیمه را مشاهده فرمایید.

 

 دانلود فايل : tabligh entekhabat .jpg ( 70KB )


١٢:٢٣ - دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥    /    عدد : ٥١٦١٣٢    /    تعداد نمایش : ١٣٩٤


امتیازدهی

خروج
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
وزارت علوم
وزارت بهداشت
صندوق رفاه دانشجويان
نشر معارف
مركز آموزش مجازي دانشگاه آزاد علوم پزشكي تهران
نشريه پرسمان
سامانه پشتيباني سايت هاي اينترنتي نهاد
عمره دانشجويي
ازدواج دانشجويي
مركز آموزش مجازي دانشگاهيان
اعتكاف دانشجويي
حوزه دانشجویی
پرسمان